Ekonomické a obchodní systémy na míru

Ekonomický a obchodní software sestavený na míru dle konkrétních požadavků.

Aspen

ekonomický, informační a řídící systém pro zpracování agend středních a větších firem. Propracovaný systém skladové evidence, objednávky, zálohové faktury, dodací listy, paragony, vedení obchodu či prodejny s návazností na pokladní zásuvku, EAN a čárkové kódy, rezervace zboží, systémy slev na skupiny zboží, na zákazníka, množstevní a další funkce, ocení především velkoobchody a maloobchody. Systém dále obsahuje např. saldokonto odběratelů, dodavatelů, bilance za partnera, vzájemné zápočty, sledování neplatičů, tisk upomínek, likvidace došlých faktur s příjemkami, automatizovaný oboustranný platební styk s bankou po modemu i po disketách. Respektuje vnitřní organizaci podniku členěnou na střediska, akce(zakázky), provozy, činnosti, sleduje hospodaření na jednotlivých stupních.

Užitečné odkazy